Košík 0 x

Politika duševného vlastníctva

Framon.store plne rešpektuje práva duševného vlastníctva tretích strán a uplatňuje prísnu politiku nulovej tolerancie voči falšovaniu a porušovaniu práv duševného vlastníctva.

Produkty na našich webových stránkach pravidelne kontrolujeme, aby sme zabránili možnému porušeniu práv duševného vlastníctva. Ak sa zistí, že niektorý produkt porušuje pravidlá Dropdixie, bude odstránený.

Napriek nášmu úsiliu vyhnúť sa predaju produktov porušujúcich autorské práva na našej webovej stránke, kvôli veľkému počtu produktov a dodávateľov, niekedy nemôžeme zistiť alebo identifikovať porušenia duševného vlastníctva. Preto dôrazne nabádame našich zákazníkov alebo držiteľov práv duševného vlastníctva, aby s nami spolupracovali. V tomto zmysle, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu vášho práva duševného vlastníctva, naliehavo vás žiadame, aby ste nás o tom informovali.

1. Medzi oprávnené sťažnosti patrí :
Porušenie ochrannej známky: Neoprávnené použitie totožnej alebo podobnej ochrannej známky na výrobkoch, ktoré sú zhodné alebo podobné výrobkom, pre ktoré je ochranná známka zapísaná.

Porušenie patentu: neoprávnené použitie patentu na dizajn alebo úžitkového patentu udeleného inými autormi.

Porušenie autorských práv: Neoprávnené použitie obsahu alebo fotografií vytvorených inými alebo predaj diel iných ako autorské práva vrátane kníh, diskov CD, softvéru atď.

Ďalšie činnosti, ktoré sa podľa miestnych zákonov považujú za porušovanie duševného vlastníctva.

2. Reklamačný poriadok:
Sťažnosť môžete začať odoslaním oznámenia o porušení práv. Oznámenie nám môžete zaslať na e-mail: ahoj@framon.store. Po prijatí vášho oznámenia vykonáme rýchle interné vyšetrovanie. Ak bude vaša sťažnosť prijatá, podnikneme príslušné kroky proti údajným zoznamom porušujúcim autorské práva.

3. Kroky, ktoré môžeme podniknúť proti produktom porušujúcim autorské práva:
Odstrániť údajné záznamy porušujúce autorské práva z našich webových stránok.

Informovať predajcu o vašej sťažnosti a poskytnúť mu váš kontakt, aby ste si mohli obaja objasniť problém.
Zničiť inventár porušujúci zákony, ktorý máme v držbe, keď sa tvrdenie ukáže ako pravdivé a potvrdené súdom.

X